Cloudprofessor mood indicator

De mood indicator lijkt een beetje op de liefdestesters die je op de kermis kan zien. Daar geeft een led je verliefdheid aan door middel van de temperatuur van je handen en eventueel misschien ook de druk die je uitoefent op de machine. Hier een gelijkaardig iets bij de mood indicator. De temperatuur gaat eerst en vooral opgeslagen worden in de cloud. De moodindicator leest deze waarden en zet op basis daarvan de RGB led op een bepaalde kleur.

Eerst en vooral het uploaden en downloaden van de informatie van de cloud

Daarna het genereren van de grafiek van de 10 meetpunten en het aansturen van de RGB led.

Post Author: admin

Een reactie op “Cloudprofessor mood indicator

  • […] deze waarden dan op een later moment terug te downloaden. Op deze manier krijg je een datalogger. Lesson 7 : cloud mood indicator Gebruik makend van de temperatuurdata die je tijdens lesson 5 naar de cloud geupload hebt en die je […]

Geef een reactie