videotutorial : For-lus en analogWrite()

In deze gecombineerde tutorial tonen we hoe je met een eenvoudig getal en de analogWrite() instructie een LED kan dimmen door de spanning te regelen. We gebruiken hierbij ook de for lus om een fade effect te verkrijgen. De for lus is namelijk ideaal om automatisch code te herhalen en tegelijk een aanpassing aan deze […]

Videotutorial : IF / IF ELSE / IF ELSE IF

Lussen en controlestructuren zijn belangrijk als je je programma wil laten reageren op bepaalde gebeurtenissen. De meest gebruikte lussen en controlestructuren zijn de IF en ELSE. Bij IF ga je na of er aan een voorwaarde voldaan is en als dit het geval is voert het programma de code uit die in de lus staat. […]