TI Rover parkeren

Een eenvoudige oefening voor leerlingen waar ze met de basis instructies de rover moeten parkeren.

basisinstructies zijn
Send “CONNECT RV” om de verbinding tussen hub en rover in te stellen
Send “RV FORWARD x” waarbij x een getal is, bijvoorbeeld als x gelijk is aan 1 zal de robot 10cm rijden.
Send “RV BACKWARD y” hetzelfde als vorige maar nu achteruit rijden hier staat nu y voor een getal omdat uiteraard de robot niet verplicht is steeds dezelfde afstand te rijden.
Send “RV LEFT z” waarbij z een getal is, bijvoorbeeld 45 dan zal de robot 45 graden draaien met de voorkant naar links.
Send “RV RIGHT z” hetzelfde maar nu draait de robot naar rechts in plaats van links. Als je geen getal invoegt dan is de hoek automatisch 90 graden.
Send “DISCONNECT RV” om de verbinding te verbreken en zonder zorgen het programma af te sluiten.
De instructies voor het kleur te veranderen zal in een latere post verder uitgelegd worden.

Post Author: admin

Geef een reactie