Introductieles Cloudprofessor

Omdat we als pilootschool met de BYOC (Build Your Own Cloud) technologie van Acer werken hebben we op het niveau van de eerste graad STEM (zowel TSO als ASO) een introductieles uitgewerkt. Na de intro over communicatie en IOT (internet of Things) kunnen de leerlingen aan de slag met het aansturen van een witte LED en het aanschakelen van Rood, Groen of Blauw bij een RGB LED. Dit voor het eerste lesuur. Cursus kan je hier downloaden . Als dit tot een goed einde werd gebracht kan je het tweede lesuur naast aansturen van een LED ook gegevens inlezen van een sensor. De sturing van de RGB gaat tevens ook van een AAN/UIT sturing naar een regeling van de intensiteit. Een eerste controlestructuur krijgt zijn introductie tijdens dit tweede lesuur. Cursus kan je hier downloaden. . De vragen die je hierbij kan stellen staan bij meer lezen.

Bij stap 3 kan je naast de witte led ook de RGB led aansturen.
Vraag 1 : Hoeveel kleuren kan je krijgen door kleurmenging toe te passen met de RODE, GROENE en BLAUWE led. Motiveer.
Vraag 2 : Welke kleuren krijg je en hoe kan je die kleur maken ?
Je bekijkt de javascript code door het potloodje in te drukken in plaats van de play knop.
Vraag 3 : Wat schrijft men om te kijken wat de gebruiker wil (bijvoorbeeld kijken of de gebruiker de witte LED wil aanschakelen)
Vraag 4 : Wat schrijft men om de uitgang aan te sturen zodat deze de toestand van de schakelaar in de app overneemt (bijvoorbeeld de witte LED aanschakelen)
Vraag 5 : Wat is het verschil tussen // en /**/ ?
Verander var value; naar /* var value;
Verander /* naar */
Verander */ (voorlaatste regel) naar //
verwijder de eerste lijn die cpf.sleep(1000); bevat.
Druk nu op de play knop.
Vraag 6 : Wat doen de LEDS nu deze aanpassingen gemaakt zijn ?
Vraag 7 : Experimenteer door het getal dat staat bij cpf.sleep(1000); staat. Het is niet noodzakelijk dat dit getal beide keren hetzelfde getal is. Waarvoor zorgt deze lijn de eerste keer en waarvoor zorgt deze lijn de tweede keer ? Wat is de grootheid die je aanpast en welke eenheid denk je dat hierbij hoort.
Na het experiment met de LED101 mag je overschakelen op de Arduino. Sluit daarvoor de LED101 app en keer terug naar de cloudprofessor app. Verwijder voorzichtig de USB LED101 verbinding en maak verbinding door voorzichtig een USB kabel aan te sluiten tussen de cloudprofessor en de Arduino print. Je kan nu de Arduino javascript app openen.
Vraag 8 : Zorg ervoor dat de er meer licht op de lichtsensor invalt door deze naar een lamp te richten en zorg ervoor dat er minder licht op de sensor invalt door schaduw te veroorzaken. Welke invloed heeft dit op de gemeten waarde ?
Vraag 9 : Je kan nu in plaats van elke kleur aan en uit te schakelen met een slider de intensiteit regelen tussen 0 en 255 (256 toestanden in totaal). Hoeveel kleuren kan je nu maken met kleurmenging ?
Vraag 10 : Als je naar het programma kijkt zie je dat daar staat if(value <500) { } else { } kan je dit verklaren in het Nederlands ? Tracht ervoor te zorgen door de waarde aan te passen dat de verlichting van het klaslokaal voldoende is om de RGB verlichting uit te schakelen.

Post Author: admin

Geef een reactie