KAEDU programmeren met Ardublock

Zeker in het lager onderwijs is het aan te raden om grafisch te programmeren. Dit kan door een extra programma Ardublock aan je arduino IDE toe te voegen. De ICT coordinator van je school of je ouders als je het thuis wil gebruiken kan dat doen door de instructies op deze website te volgen.

Wie werkt met Arduino IDE 1.6.12 of 1.8.x kan beter de nieuwste versie gebruiken van deze tool. Deze kan gedownload worden via github.

Als de installatie goed verlopen is kan je via HULPMIDDELEN -> ARDUBLOCK de tool openen. Je krijgt dan het volgende scherm.

verklaring van basisblokken

Een fluittoon laten horen

1) Sleep uit de gele map controle het blokje LOOP naar het werkveld
2) Sleep uit het mapje pinnen de component TOON naar het werkveld en klik dit vast aan LOOP.
3) Duw op de D8 en verander dit naar D13 (dit is de pin waarop de piezo “luidspreker” is aangesloten.

Sla het bestand op en upload naar de aangesloten Arduino, er zal nu een toon weerklinken
Verander de 440 naar een ander getal en upload opnieuw, wat is de invloed van dit getal ?

De fluittoon laten horen als de schakelaar aan staat

1) Voeg het ALS / ANDERS blokje toe en zet het blokje dat de toon maakt bij DAN …
2) Zet het blokje NOTONE pin 13 bij ANDERS …
3) Zet bij test de vergelijking IS GELIJK AAN en kijk of digitale pin nr 8 gelijk is aan HOOG

Als je dit nu upload zal de toon enkel klinken als de schakelaar in de stand NC staat (AAN), anders als de schakelaar in de stand NO staat (OFF) zal de toon uitgeschakeld worden.

Knipperen van een oranje LED

1) Zet digitale pin 4 op HOOG
2) Wacht met delay 1000ms
3) Zet digitale piin 4 op LAAG
4) Wacht met delay 1000ms

Als je dit upload zal het oranje LEDje 1 seconde branden en dan 1 seconde uit zijn. Je kan de tijden aanpassen en opnieuw uploaden om te kijken wat de invloed hiervan is.

Afwisselend AAN zijn van de oranje LEDS

1) Zet onder digitale pin4 HOOG dat digitale pin18 LAAG moet zijn.
2) Zet onder digitale pin4 LAAG dat digitale pin18 HOOG moet zijn.
Als je deze toevoeging test dan zie je dat de oranje LEDS elk om beurt zullen oplichten.

Opdrachten

1) Probeer met de opgedane kennis een verkeerslicht te maken
PIN 3 = ROOD
PIN 4 = ORANJE
PIN 5 = GROEN
TIMING : 6 seconden GROEN, 1 seconde ORANJE, 6 seconden ROOD en begin opnieuw.
2) Stuur gelijktijdig het tweede verkeerslicht aan (als het groen is bij 1 moet het rood zijn bij het andere).
PIN 17 = ROOD2
PIN 18 = ORANJE2
PIN 2 = GROEN2

Post Author: admin

Geef een reactie