Aardmagnetisme meten

Met de magnetische veldsterktemeter meet je het magnetische veld van de aarde.

Conclusie : Door de sensor 360° te draaien zie je verschillende waarden van magnetische veldsterkte.
Deze waarden zijn te verklaren doordat het veld van de aarde eigenlijk te vergelijken is met een staafmagneet.
Afhankelijk van de oriëntatie is de sensor gericht naar de polen of loodrecht op de polen.
We hebben het hier wel degelijk over de polen van de magneet en niet de noord en zuidpool van de Aarde.
Magnetisme_meten

Post Author: admin

Geef een reactie