Tutorial : Serial

Veel mensen denken dat als je twee arduino’s hebt of je hebt een ander toestel die seriële communicatie kan ontvangen of verzenden dat je dan pas gebruik kan maken van de seriële communicatie. Echter gebruik je al deze vorm van communicatie als je programmeert met je computer. De USB verbinding is namelijk een universele seriële busverbinding. Je kan dus je PC gebruiken om een boodschap te verzenden of ontvangen.

ALGEMEEN
Om gebruik te kunnen maken van de serieele verbinding in je programma (niet enkel vor programmeren) die je eerst te zeggen dat je een communicatiekanaal wil openen en hierbij de snelheid instellen. dit doe je IN SETUP met
Serial.begin(9600);
ZENDEN
Voor het zenden naar de computer heb je 2 mogelijkheden, print() en println(). Het verschil is dat je bij print niet afsluit met een ENTER, de volgende data zal dus op dezelfde lijn geschreven worden. Bij println() volgt er wel een ENTER, de volgende data zal dus op een nieuwe lijn geschreven worden. Wil je tekst sturen dan zet je deze tussen de haakjes en de tekst tussen “”, wil je gegevens van een geheugen doorsturen dan zet je de naam van die variabelen tussen de ().
Serial.println("HALLO");
Met die twee lijntjes heb je al een programma, als je nu de serial monitor opent bij hulpmiddelen dan zal je zien dat er het woord HALLO op het scherm komt.
ONTVANGEN
lezen van een byte kan door read(); Als er data beschikbaar is krijg je als resultaat de data, als er geen data beschikbaar is krijg je als resultaaat -1. Uiteraard is enkel lezen niet nuttig dus kan je beter lezen en tegelijk de vraag stellen wat je gelezen hebt. Op deze manier kan je door een byte te ontvangen bijvoorbeeld een led aanschakelen en door een andere byte te ontvangen bijvoorbeeld een led uitschakelen. In dit voorbeeld zullen we in plaats van de LED aan of uit te schakelen de boodschap ON of OFF sturen.

void loop() {
char recieved = Serial.read();
if (recieved =='A'){
Serial.println("ON");
}
else if (recieved == 'U'){
Serial.println("OFF");
}
else {
Serial.print(recieved);
}
delay(2000);
}

Het lezen kan bijvoorbeeld gebruikt worden om data van een GPS in te lezen en daar dan de coördinaat uit te halen om deze dan op bijvoorbeeld een LCD scherm te plaatsen.

Post Author: admin

Een reactie op “Tutorial : Serial

Geef een reactie