Tutorial aansturen van een servo

Een servo aansturen met Arduino kan op een eenvoudige en moeilijke manier. Je kan zelf de timing configureren of je kan gebruik maken van bibliotheken. In deze tutorial leggen we uit hoe je de bibliotheek gebruikt.

Servo code

Eerst en vooral is er geen noodzaak om hierbij via pinMode te werken aangezien alles wat nodig is via de bibliotheek gaat. Dit wil wel zeggen dat je eerst de bibliotheek moet toevoegen dit doe je door
#include < Servo.h >

Daarna moet je de servo wel een naam geven want met de bibliotheek is het mogelijk om meerdere servos gelijktijdig aan te sturen. Dit doe je als volgt
Servo myservo;
hierbij is myservo de naam die jij eraan geeft, dit kan dus ook bijvoorbeeld slagboom zijn als je een servo wil aansturen als slagboom of roer als je de servo wil gebruiken om een RC boot te sturen.

Daarna moet je het programma laten weten op welke pin je hem aangesloten hebt, dit doe je als volgt.
myservo.attach(6);
6 omdat de servo hierop aangesloten is bij het STEM shield.

Als laatste kan je de servo vragen om een hoek aan te nemen (tussen 0 en 180 graden voor de meeste servos) Dit doe je met
myservo.write(90);

Zet je deze 4 zaken in een programma dan krijg je het volgende.

#include < Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
void setup() {
myservo.attach(6); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
}
void loop() {
myservo.write(90); // sets the servo position according to the scaled value
}

Nu is dit programma niet erg nuttig omdat de servo gewoon een bepaalde positie in zal nemen en verder niets. Wil je het programma bruikbaar maken kan je het een klein beetje aanpassen om volgende zaken te doen.
1) Een potentiometer gebruiken die de hoek van de servo kan instellen
2) De servo gebruiken om een slagboom aan te sturen zodat deze naar boven gaat bij het indrukken van een knop en naar beneden na een bepaalde tijd.
3) Een servo gebruiken om een wagentje in een bepaalde richting te sturen (vb lijnvolgrobot)
4) Een servo gebruiken om een beslisser te maken die via een wijzer ja of nee of twijfelachtig aanduid
5) vele andere dingen die je uit je fantasie haalt, de servo beweegt de arm altijd tussen 0 en 180 graden en kan dus vele functies vervullen.

TIP : Je kan de verplaatsing van de servo vertragen door gebruik te maken van een for lus. Je moet dan de hoek van de servo niet rechtstreeks van bijvoorbeeld 0 naar 180 laten gaan maar telkens met tussenwaarden die je berekent met de i waarde van de for lus. De snelheid kan je dan regelen door in de for lus een delay in te voeren.

Volgende les : Piezo

Nog een tutorial van een component die we nog niet gebruikt hadden, de PIEZO is ideaal om verschillende geluiden te genereren.

Vorige les : Code van de reactiesnelheid GAME

Je kan het KAEDU shield niet enkel gebruiken om bijvoorbeeld een robot mee te bouwen (zoals hier het servotje) maar ook voor games zoals de reactiesnelheid game van de vorige les.

Post Author: admin

3 reacties op “Tutorial aansturen van een servo

Geef een reactie