Projects4edu

Eerstegraadsfunctie parametreren met TI Nspire

Met de TI Nspire is het zeer eenvoudig dankzij parametreren aan te tonen wat de invloed is van a en b in het functievoorschrift f(x) = ax + b. Hetzelfde is geldig voor functies van de hogere graad uiteraard. De leerlingen kunnen dankzij het rekenmachine en de sliders de invloed direct zien en daarna de logische verklaring afleiden.

Mobiele versie afsluiten